Tervetuloa Vasankarin kotisivuille!


Vasankari on elinvoimainen pieni kylä Perämeren rannalla Kalajoen pohjoisosassa. Kyläkuvaan kuuluvat meri, hoidetut peltoaukeat ja laajat metsät. Sijainti valtatie 8:n varrella mahdollistaa joustavan kulkemisen Kalajoen keskustaan ja muihin lähimpiin kaupunkeihin. Kylässä on noin 65 taloutta ja 180 asukasta (v. 2003), joista alle 18-vuotiaita noin neljäsosa.


Vasankarin perinteisiä elinkeinoja ovat maanviljelys, karjanhoito ja kalastus. Maatalousyrittäjät ovat vähentyneet mutta tilakoot suurenneet ja viljelysmaat ovat nyt muutamien isäntien viljeltävinä. Kalastuksessa on siirrytty troolikalastukseen, omatarvekalastusta harrastetaan yhä. Turkistarhausta on jonkin verran. Vasankarilaisesta turkistarhauksesta kertoo syksyllä 1999 ensi-iltansa saanut elokuva Sata sukupolvea.


Ensimmäiset asukkaat Vasankariin ovat saapuneet jo 1500-luvulla. Vanhimmat tilat ovat Lanteri, Puskala, Vasankari, Juola ja Manninen. Vasankari kuului aluksi Pohjankylään mutta erotettiin omaksi kyläksi 1870-luvulla. Varhaisemmasta asutuksesta ovat säilyneet Lanterin tuulimylly sekä Puskalan aitat. Idylliset kylätiet ja vanhat rakennukset kertovat myös menneistä ajoista.

    ...